Curriculum vitae
doc. PhDr. Miloš Calda

Narozen: 22. října 1943 v Praze
ženat, manželka Daniela Caldová
dvě děti: Julie (*1967), Štěpán (*1970)

1961: maturita (jedenáctiletá střední škola v Praze 6, Evropská ul.)
1961-1962: po nepřijetí na FFUK jsem pracoval jako pomocný technik v rozhlase a jako pomocník zeměměřiče.
1962 - 1967: studium na FFUK, obor angličtina-ruština (1 měsíc v r. 1962), angličtina-čeština (1962-1965), angličtina-filosofie (1965-1967).
1967: ukončení studia na FFUK, obor angličtina-filosofie. Téma diplomové práce: Edgar Allan Poe´s The Fall of the House of Usher.
1967 - 1969: po vyloučení z vojenské katedry v r. 1965 povinná dvouletá základní vojenská služba
1969 - 1975: asistent katedry jazyků FFUK; pracovní poměr mi byl koncem června roku 1975 jako "neperspektivnímu nestraníkovi" náhle ukončen neprodloužením pracovní smlouvy
1975 - 1977 učitel angličtiny a "dílen" na základní devítileté škole s rozšířenou výukou jazyků v Praze 4, Křesomyslova ulice. Shodou okolností byla soudružka ředitelka této školy manželkou soudruha vedoucího katedry jazyků FFUK a shodou okolností právě v létě roku 1975 potřebovala angličtináře (i nesoudruha) náhradou za soudružku, která (shodou okolností) právě odešla na mateřskou dovolenou. Další shodou okolností mne soudruh inspektor obvodu Praha 4 laskavě propustil ze základního školství ve své gubernii necelou hodinu předtím, než mu ona soudružka angličtinářka oznámila, že očekává dalšího potomka a že si musí mateřskou dovolenou prodloužit o další dva roky.
1977 - 1988: učitel angličtiny na Jazykové škole, Praha 1, Národní 20
1982: po složení rigorózních zkoušek udělení titulu PhDr.
1988 - 1990: učitel a později zástupce ředitelky, Jazyková škola v Praze 4.
1990 - 1997: odborný asistent katedry anglistiky a amerikanistiky FFUK v Praze.
1992 - 1993: stipendijní pobyt na Stanfordově univerzitě v USA (umožněn grantem Fulbrightovy komise)
1993 - 1997: vedoucí sekce amerických studií Ústavu anglistiky a amerikanistiky FFUK
1997 - 1999: kmenový pracovník Ústavu politologie FF UK
1995 - 1999: odborný asistent na částečný úvazek IMS FSV UK
1999 (leden): jmenování docentem (FSV UK)
1999 (od 1. října): vedoucí katedry amerických studií, IMS FSV UK

Profesionální aktivity
člen American Political Science Association (Americké politologické asociace)
člen České politologické společnosti
člen České a slovenské asociace pro americká studia
člen Evropské asociace pro americká studia
dopisovatel Centra pro konstitucionalismus ve střední a východní Evropě (Center for East and Central European Constitutionalism), University of Chicago (1991-1996)
Zpracovatel expertních posudků na projekty uchazečů o Fulbrightovo stipendium v kategorii vědeckých pracovniků pro Fulbrightovy komise v ČR a SR (1994-)
posuzovatel grantových projektů, Grantová agentura České republiky (1993-)
člen vědecké rady, PF Jihočeské univerzity, České Budějovice (1998-2001)
organizátor konference "Pilsen Talks" o česko-amerických vztazích, Plzeň (1998)
člen komise expertů pro ústavní reformu při Občanské demokratické straně (1998-99)
člen akademického senátu FF UK (1998-99)
člen akademického senátu UK (1999)
člen oborové rady pro studijní program ´historické vědy´, studijní obor ´moderní dějiny´ (od 1999)
člen oborové rady pro studijní program ´mezinárodní teritoriální studia´, (od 1999)
člen oborové rady doktorského studijního programu ´historické vědy´, studijní obor ´moderní dějiny´ (od 2001, jmenování obnoveno 2003)
člen oborové rady doktorského studijního programu ´Mezinárodní teritoriální studia´, studijní obor ´mezinárodní teritoriální studia´ na FSV UK (od 2001, jmenování obnoveno 2003)
člen redakční rady řady Studia Territorialia, Acta Universitatis Carolinae (nakl. Karolinum) (2001-)
člen redakční rady časopisu Mezinárodní politika (2001-)
Research Associate, Center for Comparative Immigration Studies, University of California at San Diego (od 2003)
garant navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2004-)
co-chair (with Marc Lucarelli) of the American Studies Shoptalk, April 5th 2004, at the European Association for American Studies Conference, Prague.
autor oponentského posudku k disertační práci Josefa Vence Researching Political Grammar, obhajované na FFUK v LS 2003/2004
člen zkušební komise u státní doktorské zkoušky dr. Hany Ripkové (Pedagogická fakulta UK, říjen 2004).
účast na konferenci FSV UK a Centra pro otázky životního prostředí UK "Konzolidace vládnutí a podnikání v ČR a v Evropské unii", sekce "Univerzity a vzdělání", Praha, 1. listopadu 2002. Název mého příspěvku: "Vztahy mezi univerzitami a politickou mocí v USA", text ZDE.
účast na konferenci FSV UK "Univerzity a stát", sekce "Univerzity a vzdělání", Praha, listopad 2003. Název mého příspěvku: "Politologické instituty v USA", text ZDE.
účast na konferenci "Rozvoj české společnosti v Evropské unii", pořádané v říjnu 2004 FSV UK, společensko-vědními katedrami Filozofické fakulty UK a Centrem pro otázky životního prostředí. Název mého příspěvku: "Globalizace a americká společnost", text ZDE.
člen vědecké rady Univerzitního institutu UTB ve Zlíně (od února 2005).
člen oponentní rady pro obhajobu Výzkumného záměru MSM 124100003 "Nadnárodní kontexty národní kultury" (březen 2005)
účast na konferenci "Americká zahraniční politika po prezidentských volbách 2004", Brno, 31. března 2005, poádaly Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, nadace Jagello 2000 a Česká euroatlantická rada. Můj příspěvek: Americká veřejnost a zahraniční politika.

Dobrovolná a společenská činnost
1992- člen Poradního odboru pro společenské a mezinárodní záležitosti při Synodní radě Českobratrské církve evangelické
2000- člen staršovstva sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 6 - Dejvicích

Kurzy
American Government (ÚPOL FF UK, IMS FSV UK)
Jazyk politiky (ÚPOL FF UK)
American Society since 1945 I (IMS FSV UK)
American Society since 1945 II (IMS FSV UK)
Dějiny politické filosofie I (od předsokratiků po osvícenství) (ÚPOL FF UK)
Dějiny politické filosofie II (19. a 20. století) (ÚPOL FF UK)
Otcové zakladatelé: zrození amerického konstitucionalismu (AA FF UK)
Jazz v české kultuře (IMS FSV UK)
Koncepce a interpretace amerických dějin II (IMS FSV UK)
USA Today I (IMS FSV UK)
USA Today II (IMS FSV UK)
American Thoughts and Thinkers (IMS FSV UK)
Introduction to American Studies (JČU)

Cizí jazyky
profesionální úroveň: angličtina, němčina
aktivní znalost: polština
pasivní znalost: francouzština, ruština


Poslední úprava: 18. května 2005.

Zpět na stránku M. Caldy