American Studies
Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University

Doc. PhDr. Miloš Calda
Department of American Studies, IMS UK FSV

Mailing address:
U kříže U krize 8, 150 00 Praha 5 Jinonice
Czech Republic
místnost č. Room 3078, 3. poschodí 3rd Floor, trakt Wing A
telefon Phone: (+420) 251 080 300; fax: (+420) 251 620 294; [e-mail]

My office hours (in room J3078):
Thursday, June 21st, 11am-1pm

Before you come, please check this site for possible updates.
My courses, Summer Term 2011/2012 (from February 20th to May 18th, 2012):
/i>
PLEASE NOTE THAT ALL THE ABOVE COURSES -- except the Thesis Guidance seminar if there is no non-Czech speaker -- ARE HELD IN ENGLISH.
Kombinované studium: JMB512 Soudobé dějiny Severní Ameriky, 30. března 2012, 14-1650 hod., J1037
1. Reader. (256 MB)
2. Pokyny pro autory seminárních prací pro kurz JMB512 budou upřesněny.
Pokyn děkana č. 5/2006 - Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství ZDE.

Links to American history documents
Specifický výzkum vysokých škol (SVV) (Czech only):
1. Dopis proděkana Kábeleho
2. Grantový řád UK
3. Manuál SVV
4. Projekt
5. Fakulta
6. Vyhlášení SVV
7. Záměr FSV
8. Záměr FSV (2009)
9. Zásady SVV

Files to be used by paper authors can be downloaded here:
1. Paper Project form
2. Seminar Paper Instructions
See also
Pokyny etc. (Czech)
Instructions (English)
Curriculum vitae - česky
CV - English
Seznam publikací a odborná činnost
Publications and Activities - English
Kritika dabingu (CZECH ONLY) (Dopis z 26.xii.2010, na který mi šéfredaktor MF Dnes dosud (tj. do 3. října 2011) neodpověděl.)
Uncle Joe rules, OK? A 1952 Czech postcard

Dog litter in New York City? A snap I took there in June 2007...
Site last modified: June 19th, 2012.
Posezení bez reprohudby ... Music-free cafés and restaurants in CZ

These Pages Created and Maintained using the vintage Arachnophilia 4.0.
BACK to Dept. of American Studies' Home Page.
Visits since April 12th, 2001: